Wooninfopunt

Sint-Truiden telt heel wat kwetsbare groepen huurders (OCMW-cliënten, asielzoekers, ex-psychiatrische patiënten, tijdelijke fruitplukkers … ) die vanwege een tekort aan sociale woningen aangewezen zijn op de private huurmarkt. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van die private huurmarkt laten echter te wensen over. De woonkwaliteit van de betaalbare panden is vaak ondermaats. Bovendien zijn er de laatste jaren steeds meer daklozen in Sint-Truiden.

RIMO Limburg startte in 2010 met een woonproject dat kwetsbare huurders wil informeren, ondersteunen, verenigen en versterken. In de nabije toekomst willen we ook voorzieningen voor daklozen (wasplaats, douche, lockers, kleine snacks …) uitbouwen.

Alle activiteiten van het project vinden plaats in Trefpunt OnderOns, het ontmoetingslokaal van de gelijknamige vereniging waar armen het woord nemen in de Stationsstraat.

Activiteiten

  • Wooninfopunt
    Elke maandagnamiddag (en andere dagen op afspraak) kunnen mensen in armoede met allerhande woonvragen terecht bij het Wooninfopunt. Opbouwwerker Magda en vrijwilliger Lieve geven info en advies over sociale huisvesting, private huur, regelgeving, referentieadressen,…
  • Onderdak
    Onder begeleiding van opbouwwerker Magda verdiept de werkgroep Onderdak zich in regelgeving, huisvestingsmogelijkheden en tips over het thema wonen. Onderdak vergadert elke eerste dinsdag van de maand en organiseert maandelijks een informatieve woonactiviteit. In de schoot van Onderdak zijn momenteel 3 werkgroepen actief: een werkgroep ‘informatie’, een werkgroep ‘dakloosheid’, en een groep ‘huurwandelaars’. 4 keer per jaar verspreidt Onderdak een woonkrantje voor huurders met actuele en praktische informatie over wonen.
onderdak