Beleidsdossiers

Maatschappelijke dienstverlening

Armoedevereniging OnderOns uit Sint-Truiden werkte concrete tips uit voor hulpverleners om beter samen te werken met mensen in armoede. Vrijwilligers van de armoedevereniging namen gedurende twee jaar de toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening onder de loep in Sint-Truiden. Uit dit proces zijn 10 concrete aanbevelingen naar boven gekomen om de hulp- en dienstverlening beter af te stemmen op mensen in armoede.

lees meer …

Download hier de 10 tips voor hulpverleners om beter samen te werken met mensen in armoede

Onderwijs

Hoe kunnen we ouders meer bereiken en beter betrekken bij wat er gebeurt op school? Hoe kunnen we beter met hen communiceren? Hoe kunnen we samen werken aan het ontwikkelings- en leerproces van het kind? Hoe kunnen we alle talenten ontdekken en tot bloei laten komen? Als je graag een antwoord weet op deze vragen, is deze brochure iets voor jou. Ze bevat tien thema’s met een schat aan eenvoudige tips over hoe je de soms diepe kloof tussen school en kansarme ouders kan overbruggen.

lees meer …

Download hier het beleidsdossier onderwijs