Wat doen we

 • Inloopmomenten
  Iedereen kan bij OnderOns binnenspringen voor een tasje koffie, een babbel, een krantje lezen, een kaartje leggen. Onze medewerkers en enthousiaste vrijwilligers staan klaar om je te verwelkomen.
 • Werkgroep Maatschappelijke dienstverlening                                                                        De werkgroep maatschappelijke dienstverlening neemt het hulpverleningsaanbod in Sint-Truiden onder de loep. Zowel de drempels als de positieve punten van het aanbod worden bekeken. Samen met de hulpverleningsorganisaties gaan we op zoek naar haalbare oplossingen. We bekijken het hele hulpverleningsproces van preventie – onthaal – begeleiding tot nazorg. Momenteel lichten we de werking van het sociaal huis in Sint-Truiden door.
 • Werkgroep kinderarmoede                                                                                                                    De werkgroep kinderarmoede is momenteel volop bezig met het thema onderwijs, de schoolkosten lopen immers erg op. De werkgroep volgt het kinderarmoedebeleidsplan op de voet op. Onze mening wordt steeds gevraagd en er wordt rekening gehouden met onze adviezen.
 • Werkgroep OBOS
  De werkgroep Ondernemende Bewuste Ouder(s) Sint-Truiden (OBOS) ijvert voor gelijke onderwijskansen in Sint-Truiden. Zowel jonge, kansarme ouders als grootouders bespreken er de moeilijkheden die zijzelf en hun kinderen op school ondervinden. De werkgroep gaat geregeld in dialoog met schooldirecties, CLB’s, ouderraden en leerkrachten, en volgt het lokaal onderwijsplatform (LOP) van nabij op. ‘Ik heb mijn kind vleugels gegeven, de school moet het leren vliegen’ is een publicatie van de werkgroep OBOS en geeft tips voor ouders en scholen.
 • Culturele uitstappen
  Eén keer per maand maken we een uitstapje naar bijvoorbeeld Zebra-films of voorstellingen in CC De Bogaard, theater De Roxy, musea,… Spring gerust eens binnen om te weten waar we heen gaan. We vragen een kleine bijdrage.
 • Vormingen                                                                                                                                OnderOns geeft vormingen over armoede aan organisaties, diensten, scholen,…       Je maakt kennis met de leefwereld van mensen in armoede via getuigenissen en een interactieve vorming. Daarnaast geven we vorming  en infosessies aan de doelgroep over allerlei thema’s. Hiervoor werken we onder andere samen met Digidak en Basiseducatie Zuid-Limburg.
 • Vrijwilligerswerk                                                                                                                                     De werking van OnderOns draait hoofdzakelijk op de inzet van vele vrijwilligers. De inloop, de werkgroepen, het feestcomité,… worden georganiseerd door vrijwilligers.

 

onderdak

In Trefpunt OnderOns vinden ook de activiteiten van Onderdak plaats: het Wooninfopunt en de werkgroep Onderdak.