Vormingsaanbod

OnderOns biedt heeft een vormingsaanbod voor lagere en secundaire scholen. Leerlingen maken kennis met de leefwereld van mensen in armoede. U heeft de keuze uit verschillende methodieken om in de klas mee aan de slag te gaan. U kan er zelf mee aan de slag gaan of de hulp in roepen van OnderOns. De vormingen zijn gratis.

Lager onderwijs

educatief pakket (u kunt het pakket downloaden via de link educatief pakket)

Dit pakket werd samengesteld door en met mensen in armoede. Hun kennis en vaardigheden zijn van een onschatbare waarde! Hoe realistisch of hoe herkenbaar bren-gen we armoede en kwetsbaarheid naar buiten, hoe zullen kwetsbare kinderen dit ervaren, met welke emoties gaan onze kinderen straks naar huis?’ Elk deel van dit educatief pakket kan los van elkaar gebruikt worden. Scholen en klassen kunnen ervoor kiezen om het hele pakket te gebruiken of er een thema uit te halen wat het beste aansluit bij hun mogelijkheden. (vanaf 6 jaar)

ganzenbordspel over armoede

Het spelen van het ganzenbordspel maakt duidelijk dat kansen in de maatschappij ongelijk verdeeld zijn. Sommigen zijn kansrijk, anderen zijn kansarm.

folder lager onderwijs

Secundair onderwijs

jongerenreportage ‘Och Arme ik’

Och Arme?! , een jongerenreportage over armoede in Vlaanderen. Een jonge reporter trekt door Vlaanderen en spreekt met mensen die in armoede leven. Dit kan samen met een klasgesprek na de film of een stellingspel voor de film.

stap voorwaarts

We zijn allen gelijk, maar sommige zijn meer gelijk dan anderen. Via dit rollenspel ontdekken de deelnemers wat het betekent om iemand anders te zijn. Sommigen zijn kansrijk, anderen zijn kansarm.

armoedeweb

Op een actieve manier (door een bolletje wol te werpen naar elkaar) wordt duidelijk hoezeer de verschillende levensdomeinen elkaar versterken en elkaar onlosmakelijk verbinden.

folder secundair onderwijs

Meer info

OnderOns
Nathalie Pirenne
0495/241.541
nathalie.pirenne@rimo.be

Opvoedingswinkel Haspengouw
Lotte Moons
0492/970.788
info@opvoedingswinkelhaspengouw.be

Partners

OnderOns, Opvoedingswinkel Haspengouw, OCMW Sint-Truiden, Stad Sint-Truiden, CKG Hummeltjes, IN-Z Brede School, De Egeltjes, ….